Młodzież przeciw Terrorowi

W dniach 14-16 września w Wilnie na Litwie, młodzież z kilku krajów europejskich wzięła udział w spotkaniu pod nazwą "Młodzież przeciw terrorowi". Polskę reprezentowało dwóch przedstawicieli Fundacji.
W programie znalazły się:
·  Akcja "Pamięć" - wizyta w ambasadach państw, które doświadczyły aktów terroru - Rosji, USA, Turcji, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii.
·  Rekwiem dla ofiar terroru, Piatnitskaya cerkiew
·  Wystawa prac malarskich o tematyce "przeciw terrorowi", wykonanych przez dzieci
·  Okrągły stół, debaty, dyskusje, szkolenie - "Aktywny obywatel - jeden krok więcej przeciw terrorowi", "Inscenizacja konfliktów i poszukiwanie dróg wyjścia"
·  Quizy
·  Koncert charytatywny
Projekt "Młodzież przeciw terrorowi" zorganizowała "Młodzieżowa Organizacja Słowian Litewskich" i "Młodzieżowa Grupa Inicjatywna".
Spotkanie było okazją do wymiany poglądów i spostrzeżeń młodych ludzi na temat przeciwdziałania terrorowi.
 


« powrót