o Wolontariacie w Atenach - Eastern Europe Volunteer Innovators

Ponad 50 przedstawicieli z Republiki Czeskiej, Słowacji, Słowenii, Węgier, Cypru, Estonii, Litwy, Łotwy, Białorusi, Rosji, Bułgarii, Rumunii, Turcji, Serbii, Kosowa, Montenegre, Armenii, Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz Polski zebrali się w dniach 1 – 4 marca w stolicy Grecji, aby dzielić się doświadczeniem i dyskutować nad kształtem i rozwojem wolontariatu w Europie Wschodniej.

Tematyka poruszana podczas sesji wykładowych i warsztatowych obejmowała: historię i teorię społeczeństwa obywatelskiego, relacje międzynarodowe w kontekście trzeciego sektora, zarządzanie ngo’s oraz zasobami ludzkimi w organizacji, ekonomię społeczną i CSR a także finansowanie i wdrażanie projektów w instytucjach zajmujących się wolontariatem.

W ramach programu odbyło się spotkanie z szefową Parlamentu Grecji – Anną Psarouda – Banaki, która w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę administracji publicznej we wspieraniu i rozwoju współpracy międzynarodowej w obszarze trzeciego sektora. Relacje ze spotkania oraz seminarium znalazły się w narodowej telewizji greckiej, SKY NEWS, BBC 1 oraz w codziennej prasie greckiej.

Wiedzą i doświadczeniem podczas trzech dni spotkania dzielili się eksperci współpracujący z Citizen In Deed. min: University of Athens, Kingston University London, Centre of Sustainability and Excellence and Network of Volunteer Journalists.

Konferencja była okazją do poznania wielu ciekawych osób i organizacji – partnerów kolejnych działań na poziomie europejskim. Cztery dni spędzone w słonecznych Atenach pozwoliły dodatkowo na poznanie różnorodności kultur w obrębie Wschodniej części kontynentu oraz na poznanie historii starożytnej Grecji.
 


« powrót