Szkolenia dla organizacji pozarządowych w ramach Partnerstwa w Widłach Trzech Rzek

Fundacja przeprowadziła cykl programów szkoleniowych wspierających rozwój organizacji pozarządowych w ramach „Partnerstwa w Widłach Trzech Rzek”. Realizacja szkoleń rozpoczęła się w czerwcu 2007 r. i trwała do marca 2008 r.

Celem Partnerstwa była rewitalizacja istniejących i pomoc w tworzeniu nowych organizacji i struktur sektora gospodarki społecznej, w tym profesjonalizacja instytucji trzeciego sektora umiejscowionych w zasięgu działania Partnerstwa. Obszarem jego aktywności były tereny położone w województwie mazowieckim - w widłach ujścia Narwi i Wkry do Wisły. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki było instytucją wiodącą projektu we współpracy z urzędami gminy (Pomiechówek i Wieliszew, Czosnów, Leoncin, Zakroczym), PUP-em, Starostwem Powiatu Nowodworskiego oraz lokalnymi ngo’s (Stowarzyszenie Młodzi dla Rozwoju "eMka", Nowodworskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii, ich Rodzin i Przyjaciół "Amazonki").

Spotkania w ramach projektu były poświęcone wyposażeniu przedstawicieli ngo’s w kompetencje niezbędne do skutecznego i profesjonalnego prowadzenia działalności w następujących obszarach: finanse i księgowość, prawne i formalne aspekty funkcjonowania ngo’s, planowanie strategiczne i zarządzanie, tworzenie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w tym współpracy z wolontariuszami, budowanie wizerunku (budowanie marki, marketing i współpraca z mediami) oraz modele współpracy międzysektorowej.


    


« powrót