Upowszechnianie ekonomii społecznej na podstawie doświadczeń PIW EQUAL

Od lutego do końca maja 2008 r. Fundacja realizowała projekt „Społeczne odpowiedzialne terytorium – nowy model realizacji misji partnerów sektora gospodarki społecznej”, w trakcie którego promowaliśmy ideę ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej.

Projekt był realizowany w ramach projektu „Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL” i umożliwił m.in.:

- zorganizowanie 2 dyskusji z dziennikarzami na temat istoty ekonomii społecznej,

- zorganizowanie 2 cyklów seminarium ożywienia gospodarczego pt. „Działamy wspólnie – zyskujemy podwójnie”, szkoleń Akademia Organizacji Pozarządowych i szkoleń „Akademia Urzędnika Samorządowego” w Chrzanowie i Tarnowie,

- wydanie publikacji: broszura „Ekonomia Społeczna – postaw na zysk i cel społeczny”, „Blaski i cienie budowania partnerstw lokalnych”, „Informator gospodarczy dla NGO”, „Narzędzia ewaluacji partnerstw lokalnych – rekomendacje”,

- promocję tematu ekonomii społecznej w mediach.

W projekcie nawiązywaliśmy do dobrych praktyk Partnerstwa w Widłach Trzech Rzek, które realizowało projekt w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt prowadzony był w tzw. temacie D: Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.

Fundacja planuje realizować kolejne inicjatywy upowszechniające przedsięwzięcia z zakresu ekonomi społecznej.


« powrót